BELGELENDİRME HİZMETİ

BELGELENDİRME HİZMETİ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi:24/01/2049 yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi için ve işletmelerin kayıt altına alınması amacıyla düzenlenen belgeyi ifade eder.

 

ENCİ TMGDK olarak çalıştığımız firmalara TMFB alınması ya da güncellemesi için en doğru şekilde rehberlik ediyoruz.

TMGD HİZMETİ

Çalıştığımız firmaların tehlikeli madde alma ve gönderme potansiyelini belirleyerek, ADR mevzuatındaki ADR Genel Farkındalık Eğitimi, Göreve Özgü Eğitim ve Emniyet Eğitimlerini veriyoruz.

BELGELENDİRME HİZMETİ

ENCİ TMGDK olarak çalıştığımız firmalara TMFB alınması ya da güncellemesi için en doğru şekilde rehberlik ediyoruz.

TEÇHİZAT TEMİNİ

Tehlikeli maddelerin taşınmasında ADR hükümlerince gerekli olan paketleme,etiket,levha gibi teçhizatların firmaya temini konusunda rehberlik ediyoruz.